Nowa firma - franczyza-oferty-oferty-franczyzowe-franczyza-polska

Franczyzna oferty

nowa-firma.com.pl


Oferta pakietu franczyzowego zawiera sposób wykonywania określonej działalności gospodarczej. Udziela go franczyzodawca w zakresie zawieranej z franczyzobiorcą umowy. Pakiet ten określa szereg uprawnień oraz obowiązków. Na dodatek upoważnia on do działalności franczyzobiorcy na danym rejonie. Pakiet franczyzowy zwykle składa się z:

  • idei wykonywania działalności gospodarczej w ściśle określony sposób

  • zobligowanie do zaopatrywania się u franczyzodawcy bądź konkretnego dostawcy

  • prawa ochronne

  • pomocy franczyzodawcy dla franczyzobiorcy - szkolenia pracowników w punkcie franczyzobiorcy

  • zobligowanie do prowadzenia akcji promocyjnych

  • zobligowanie do dostarczania materiałów reklamowych

  • uprawnienia do nadzoru/kontroli

  • zobligowania do zachowania tajemnicy firmy

Pośród obowiązków franczyzobiorcy jest przymus ponoszenia kosztów na rzecz franczyzodawcy. Opłata podstawowa wpłacana jest np. za przyłączenie już egzystującego punktu do systemu /sieci franczyzodawcy. W związku z prowadzeniem działalności teraźniejszej, franczyzobiorca uiszcza opłaty bieżące. Są nimi części z dochodu, którym dzieli się z franczyzodawcą.